รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์
 • หัวข้อ : ภาษาไทย O-NET
  ตอน : I dol I do part 2
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วรธน อนันตวงษ์
 • วิชา :
 • ภาษาไทย
 • วันที่สอน :
 • 8 กุมภาพันธ์ 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • ภาษาไทย O-NET
 • รายละเอียด :
 • ภาษาไทย O-NET อ วรธน อนันตวงษ์
 • ผู้เข้าชม :
 • 32000  คน
 • ผลโหวต :
 • 17  คะแนน