รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน
 • หัวข้อ : อังกฤษ 2
  ตอน : I Dol I Do 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • วิชา :
 • ภาษาอังกฤษ
 • วันที่สอน :
 • 5 พฤศจิกายน 2559
 • หัวข้อการสอน :
 • อังกฤษ 2
 • รายละเอียด :
 • อังกฤษ 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 18530  คน
 • ผลโหวต :
 • 9  คะแนน