รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
 
2580320

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
 ตอน :  19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 1

อาจารย์ผู้สอน : ไมตรี ศรีทองแท้
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 25 กันยายน 2556
หัวข้อการสอน  : 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
Labelรายละเอียด  : 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
ผู้เข้าชม  : 16658  คน
ผลโหวต  : 10  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
   
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 1
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 2
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 3
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 4
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 5
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 6
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 6
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 7
19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 8