รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 28 มีนาคม 2563 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.อภิชัย ใจจิตร
 
2526021

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
 ตอน :  07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 12

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 10 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
Labelรายละเอียด  : 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
ผู้เข้าชม  : 22192  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
   
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 01
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 02
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 03
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 04
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 05
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 06
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 07
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 08
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 09
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 10
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 11
07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 12
 
 
 
 

  
  
 
  
แคลคูลัส ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนจริง ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
24_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
เซต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก