Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 14_ไฟฟ้ากระแสตรง
  ตอน : 14_ไฟฟ้ากระแสตรง Part 20
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สุรสิงห์ นิรชร
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 16 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 14_ไฟฟ้ากระแสตรง
 • รายละเอียด :
 • 14_ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ผู้เข้าชม :
 • 48004  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน