รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2677608

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
 ตอน :  19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 02

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
Labelรายละเอียด  : 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
ผู้เข้าชม  : 25477  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
   
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 01
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 02
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 03
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 04
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 05
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 06
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 07
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 08
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 09
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 10
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 11
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 12
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 13
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 14
19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 15