รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณ๊
 
935328

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
 ตอน :  การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม 1/3
อาจารย์ผู้สอน : รัฐฐา ศรีดวม
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ต้น
วันที่สอน : 26 มิถุนายน 2556
หัวข้อการสอน : การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
รายละเอียด : การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
ผู้เข้าชม : 11842  คน
ผลโหวต : 3  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม 1/3
การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม 2/3
การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม 3/3