Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
  ตอน : การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม 1/3
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • รัฐฐา ศรีดวม
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น
 • วันที่สอน :
 • 26 มิถุนายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
 • รายละเอียด :
 • การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม
 • ผู้เข้าชม :
 • 13435  คน
 • ผลโหวต :
 • 8  คะแนน