รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน

อาจารย์ผู้สอน : ชลิต เจียรเกียรติ

วิชา : ภาษาอังกฤษ

หัวข้อการสอน : ภาษาอังกฤษ 2

วันที่สอน : 21 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม : 53 คน

โหวต : 0 คะแนน

คณิตศาสตร์