รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 29 มกราคม 2565 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.วณิชย์ กิจเจริญ

อาจารย์ผู้สอน : ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์

วิชา : สังคมศึกษา

หัวข้อการสอน : สังคมศึกษา 2

วันที่สอน : 23 มกราคม 2565

เข้าชม : 70 คน

โหวต : 0 คะแนน

คณิตศาสตร์