รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน

อาจารย์ผู้สอน : วันชนะ หมั่นงาน

วิชา : สังคมศึกษา

หัวข้อการสอน : สังคมศึกษา

วันที่สอน : 27 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม : 62 คน

โหวต : 0 คะแนน

คณิตศาสตร์