อาจารย์ผู้สอน : ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์

วิชา : สังคมศึกษา

หัวข้อการสอน : สังคมศึกษา

วันที่สอน : 3 ธันวาคม 2566

เข้าชม : 616 คน

โหวต : 0 คะแนน

คณิตศาสตร์