35374324
 

Please install the Flash Plugin

  ชี้สังคมคาดหวังอุดมศึกษาผลิตคนและแข่งขันได้
           ส่วนอว.มุ่งเป้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
  สกศ.เร่งวิจัยแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย
           เพื่อสนองความต้องการพัฒนาประเทศ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  งานวิจัยชี้ 5 ปัจจัยปลดล็อกประกันคุณภาพในโรงเรียน
           สกศ. ตามผลหลังใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่
  จอแก้ว เดือน ส.ค. 2562
  เอกสารแนะนำ สถานี ETV
  นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
  สปอตวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2561
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2