30492293
 

Please install the Flash Plugin

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ไทย เพื่อคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่ 9" โดยเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชั่นไทยเรื่องยาวที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2489 - 13 ต.ค. 2559 ส่งได้ท่านละไม่เกิน 9 เรื่อง ทาง www.m-culture.go.th หรือ เบอร์ 1765 สายด่วยวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ::: เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.00 น.
  ศาสตร์พระราชาพัฒนาผู้เรียนได้ผล
           น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนานักเรียน จัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมยกคุณภาพชีวิตน
  นำ ศาสตร์พระราชา ปรับการเรียนการสอน
           เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่รับฟัง สัมผัส เห็น แล้ววิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น
  กฤตชัยสั่งทบทวนยุบครูสอนเด็กเร่ร่อน
           ชี้มีความจำเป็น กศน.ต้องทำหน้าที่เก็บตกเด็กทุกกลุ่ม
  เอกสารรายการเมืองหุ่นยนต์
  โรงเรียนฉลาดเล่น พาเด็กขยับร่างกายในทุกโอกาส
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   กศน.ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 1