33127994
 

Please install the Flash Plugin

  กอปศ.ถก ปรับโครงสร้างศธ.
           วางกรอบแนวคิดเชื่อมโยง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ศธ.เปิดเว็บไซต์ เชื่อมการศึกษาชายแดนใต้
           มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึง
  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
           ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์ฟรี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 23 ธ.ค. 61
  ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
  นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
  การศึกษา 5.0 : ภาพอนาคตของสังคมญี่ปุ่น
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
  สปอตวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2561
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2