รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์
บทความ
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
จอแก้ว เดือน ส.ค. 2564
จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2564
จอแก้ว เดือน ม.ค. 2564
จอแก้ว ฉบับเดือน ม.ค. 2564

นศ.มวล.เจ๋งคว้ารางวัลสารคดีข่าวดีเด่น

คว้ารางวัลดีเด่นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16

จอแก้ว เดือน ส.ค. 2563

จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2563
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved