เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการแนะนำ
จอแก้ว เดือน ก.พ. 2565
จอแก้ว ฉบับเดือน ก.พ. 2565
จอแก้ว เดือน ส.ค. 2564
จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัตงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานี ETV เปิดรับสมัครงาน
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved