กศน. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับสมัครนักศึกษา ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 เม.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-280-8344
33920305

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

       

และประชาสัมพันธ์เพลง

จอแก้ว เดือน ม.ค. 2562
        จอแก้ว ฉบับเดือน ม.ค. 2562
นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
        เอกสารนโยบายและจุดเน้น กศน. ปี 62

ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.

        เอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
เดินหน้าสกสค. ครั้งที่ 1
        วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
12345...