เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
TV on Demand

คลิกวันที่เพื่อดูรายการย้อนหลัง

1 ก.ค. 67 2 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 5 ก.ค. 67 6 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 8 ก.ค. 67 9 ก.ค. 67 10 ก.ค. 67 11 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 14 ก.ค. 67 15 ก.ค. 67 16 ก.ค. 67 17 ก.ค. 67 18 ก.ค. 67
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved