เชิญชมถ่ายทอดสดรายการสายใย กศน. ตอน นวัตกรรมถังกรองขยะเปียกตามโครงการพัฒนาเพื่อแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต ประจำปี 2562 กศน. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น.
33728574
ชื่อ :
นามสกุล :
E-mail :
รายละเอียด :

Visual verification
   

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 414-415 แฟกซ์ 0 2354 5741


Centre for Educational Technology Building
Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND
Tel. 66 2354-5730-40 ext. 414-415
Fax : 66 2354 5741

Email : etv_cet@hotmail.com