เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  ปล่อยใจไปกับธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  จุดประกาย Sci Kids 
07.30 น. - 08.00 น.  สุขพอ ขอปัน 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/I can say 
08.30 น. - 09.00 น.  ดนตรีไทย ไอดอล 
09.00 น. - 09.30 น.  DIY CLUB ปี 3 
09.30 น. - 10.00 น.  คมคิดคนเกษตร 
10.00 น. - 10.30 น.  เรียนนอกรั้ว 
10.30 น. - 11.00 น.  เพลินพา ภาษาไทย ม.ปลาย 
11.00 น. - 11.30 น.  Math World 
11.30 น. - 12.00 น.  การเงินเพื่อชีวิต 
12.00 น. - 12.30 น.  Eureka Science 
12.30 น. - 13.00 น.  Let's go English 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/Simply Korean 
13.30 น. - 14.00 น.  เมียนมา ภาษาพาสนุก/มลายูเดี๋ยวรู้จัก 
14.00 น. - 14.30 น.  Yes, I can do it เพราะฉัน(อยาก)รู้ภาษาอังกฤษ 
14.30 น. - 15.00 น.  ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด จานอร่อย อาเซียน 
15.00 น. - 15.30 น.  กศน. ออนไลน์ Plus 
15.30 น. - 16.00 น.  เขย่าความคิดกับวิทย์รักษ์โลก 
16.00 น. - 16.30 น.  สุขพอ...ขอปัน 
16.30 น. - 17.00 น.  ยักษ์คู่ รู้วิทย์/ขบวนการเด็กดี/ครอบครัวตัวหมี 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น 
17.30 น. - 18.00 น.  คมคิดคนเกษตร 
18.00 น. - 18.30 น.  ฟิตให้เฟิร์ม 
18.30 น. - 19.00 น.  ไทย Excercise/ลีลาศวัยเก๋า 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
21.30 น. - 22.00 น.  DIY CLUB ปี 3 
22.00 น. - 22.30 น.  ดนตรีไทย ไอดอล 
22.30 น. - 23.00 น.  การปฐมพยาบาล 
23.00 น. - 23.30 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved