เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  ปล่อยใจไปกับธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  เมืองหุ่นยนต์ 
07.30 น. - 08.00 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค (ภาษามือ) 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น 
08.30 น. - 09.00 น.  คีตศิลป์ ดนตรีไทย 
09.00 น. - 09.30 น.  กลยุทธ์ออนไลน์ขายดี 
09.30 น. - 10.00 น.  ศิลป์สร้างสุข(ภาพ) 
10.00 น. - 11.00 น.  สกร. วาไรตี้ 
11.00 น. - 11.30 น.  เพลินพา ภาษาไทย ม.ปลาย 
11.30 น. - 12.00 น.  Math World 
12.00 น. - 12.30 น.  Electricity & Life 
12.30 น. - 13.00 น.  วาดวิทย์ ปี 2 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/English Chitchat ปี 2 
13.30 น. - 14.00 น.  Japan maruma มารู้ม่ะ มารู้ไหม/I can say 
14.00 น. - 14.30 น.  สวัสดีเวียดนาม 
14.30 น. - 15.00 น.  มือถือสร้างรายได้ 
15.00 น. - 15.30 น.  อนาคตประเทศไทยกับอาชีพไอที 
15.30 น. - 16.00 น.  กศน. ออนไลน์ 
16.00 น. - 16.30 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค (ภาษามือ) 
16.30 น. - 17.00 น.  Smart Kids เด็กไฮเทค 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนแจ่มจ้านตะลุยต่างประเทศ 
17.30 น. - 18.00 น.  คีตศิลป์ ดนตรีไทย 
18.00 น. - 19.00 น.  ลีลา ลีลาศ 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาไทย 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาไทย 
21.30 น. - 22.00 น.  ศิลป์สร้างสุข(ภาพ) 
22.00 น. - 22.30 น.  กลยุทธ์ออนไลน์ ขายดี 
22.30 น. - 23.00 น.  ลุยเดี่ยว เกี่ยวประเด็น 
23.00 น. - 23.30 น.  Sport Guide 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ (ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved