ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  ปล่อยใจไปกับธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  นิทานอาเซียน (ภาษามือ) 
07.30 น. - 08.00 น.  คมคิดคนเกษตร 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา 
08.30 น. - 09.00 น.  เรียนนอกรั้ว 
09.00 น. - 10.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
10.00 น. - 11.00 น.  Easy TCAS 
11.00 น. - 11.30 น.  ศิลป์เสมอ 
11.30 น. - 12.00 น.  การเงินเพื่อชีวิต 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 
12.30 น. - 13.00 น.  Let's go English 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 14.00 น.  ห้องเรียนเรื่องลาว ปี 2/English Battle 
14.00 น. - 14.30 น.  Hello English 
14.30 น. - 15.00 น.  อนาคตประเทศไทยกับอาชีพไอที 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมหวาน ขนมไทย 
15.30 น. - 16.00 น.  ประวัติศาสตร์นอกตำรา 
16.00 น. - 16.30 น.  คมคิดคนเกษตร 
16.30 น. - 17.00 น.  นิทานอาเซียน (ภาษามือ) 
17.00 น. - 17.30 น.  สมุนไพรน่ารู้/จีนแจ่มจ้าน ตะลุยต่างประเทศ 
17.30 น. - 18.00 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
18.00 น. - 18.30 น.  ฟื้นฟูดูเฟิร์ม 
18.30 น. - 19.00 น.  ฟิตให้เฟิร์ม 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  Easy TCAS 
21.30 น. - 22.00 น.  การปฐมพยาบาล 
22.00 น. - 22.30 น.  อูคูเลเล่พาเพลิน 
22.30 น. - 23.00 น.  เก๋ไก๋สไตล์เรา 
23.00 น. - 23.30 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved