31370715
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ค้นทางชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  นิทานอาเซียน 
07.30 น. - 08.00 น.  มิงกาลาบา มาพูดพม่ากันเถอะ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ยักษ์คู่ รู้คิด/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
08.30 น. - 09.00 น.  หลักชีวิต 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
10.00 น. - 10.30 น.  ภาษาไทย ป.1 
10.30 น. - 11.00 น.  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
11.00 น. - 11.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง(ปรัชญาชีวิตที่พอเพียง) 
11.30 น. - 12.00 น.  สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย/รู้รักสำนวนไทย 
12.05 น. - 13.00 น.  เสมาพาทีวาไรตี้ 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า/รู้รักสำนวนไทย 
13.30 น. - 14.00 น.  สอนดีกับครูป๊อบ 
14.00 น. - 14.30 น.  มิงกาลาบา มาพูดพม่ากันเถอะ 
14.30 น. - 15.00 น.  บุหงารำไป 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมหวาน ขนมไทย 
15.30 น. - 16.00 น.  ทำได้ใช้เอง 
16.00 น. - 16.30 น.  Yes, I can do itเพราะฉัน(อยาก)รู้ภาษาอังกฤษ 
16.30 น. - 17.00 น.  จุดประกาย Sci Kids 
17.05 น. - 18.00 น.  ข่าวการศึกษา/หุ่นสวยด้วยฟิตเนส 
18.00 น. - 18.30 น.  รายการเดินหน้าประเทศไทย/สื่อสานไทย/สารคดีปฏิรูป วทน. 
18.30 น. - 19.00 น.  @ อาเซียน/สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาอังกฤษ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
20.35 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาชีววิทยา (O-NET) 
21.30 น. - 22.00 น.  กินดีอยู่ดี/โลกของปลาสวยงาม 
22.00 น. - 22.30 น.  หลักชีวิต/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
22.35 น. - 23.30 น.  สวยแบบมืออาชีพ(เสริมสวยอาชีวะ) 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ