35913893
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  มหัศจรรย์แห่งธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  เมืองหุ่นยนต์ 
07.30 น. - 08.00 น.  ภาษาเกาหลี/English Awesome 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ฟ้าทอฝัน/สยามอดีต 
08.30 น. - 09.00 น.  ดนตรีบำบัด 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.1 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1/ส่องโลกนวัตกรรม 
10.00 น. - 11.00 น.  เสมาพาที วาไรตี้ 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน. ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
12.00 น. - 13.00 น.  กระดาษคำตอบ กศน.ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์) 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/สมุนไพรน่ารู้/เดือนฉายกับคุณนายหวังดี 
13.30 น. - 14.00 น.  Science Guide 
14.00 น. - 14.30 น.  Hello, Malaysia อาเซียน เราเพื่อนกัน/จีนจำเป็น 
14.30 น. - 15.00 น.  ห้องเรียนดนตรีไทย 
15.00 น. - 15.30 น.  คิดเป็นทำเป็น เกษตรศิลป์/กศน.เพื่อนเรียนรู้ 
15.30 น. - 16.00 น.  น่ารัก น่าเลี้ยง 
16.00 น. - 16.30 น.  ภาษาเกาหลี/English Awesome 
16.30 น. - 17.00 น.  เมืองหุ่นยนต์ 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/ไทย Exercise 
17.30 น. - 18.00 น.  Sport Guide 
18.00 น. - 18.30 น.  ผจญภัยไร้พรมแดน 
18.30 น. - 19.00 น.  Green living Society 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาเคมี 
21.30 น. - 22.00 น.  Science Guide 
22.00 น. - 22.30 น.  ดนตรีบำบัด 
22.30 น. - 23.00 น.  ช่างคิด ช่างสังเกต 
23.00 น. - 23.30 น.  ค้นทางชีวิต 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ