ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
30766164
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมสาธุ(สวดมนต์) 
07.00 น. - 07.30 น.  เมืองหุ่นยนต์ 
07.30 น. - 08.00 น.  ข่าวการศึกษา 
08.00 น. - 08.30 น.  เด็กปั้น/สายตรวจภาษา 
08.30 น. - 09.00 น.  Doctor'n Kids พิชิตโรค 
09.00 น. - 09.30 น.  ห้องเรียนดนตรี 
09.30 น. - 10.00 น.  คิดส์ดีแฟมิลี่ 
10.00 น. - 10.30 น.  สีศิลป์ 
10.30 น. - 11.00 น.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น (อาชีพเลือกได้) 
11.00 น. - 12.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้/รู้รักสำนวนไทย 
12.05 น. - 12.30 น.  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 15.00 น.  อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท./ส่องโลกนวัตกรรม 
15.05 น. - 15.30 น.  สโมสรสุจริต 
15.30 น. - 16.00 น.  คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย 
16.00 น. - 16.30 น.  ภาษาในเพลง 
16.30 น. - 17.00 น.  ห้องเรียนดนตรี 
17.00 น. - 18.00 น.  ลีลา ลีลาศ 
18.00 น. - 18.30 น.  รายการพิเศษ (คสช.)/จับตาภาษาไทย/อะตอมเพื่ออนาคต 
18.30 น. - 19.00 น.  กด Like วัยทีน/สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาไทย 
21.30 น. - 22.00 น.  Living in Style/5 นาทีชีวีมีสุข 
22.00 น. - 22.30 น.  ภาษาในเพลง/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
22.30 น. - 23.00 น.  ช่างคิดช่างสังเกต 
23.00 น. - 23.30 น.  Science Guide 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ