37651882
เวลารายการที่ออกอากาศ
00.00 น. - 00.30 น.  Bike Guru 
00.30 น. - 01.00 น.  ร้อยบุปผา 
01.00 น. - 02.00 น.  สุขภาพดีชีวีเป็นสุข 
02.00 น. - 02.30 น.  สมุนไพรน่ารู้/I can say 
02.30 น. - 03.00 น.  Hello Malaysia/ภาษาพม่า 
03.00 น. - 03.30 น.  English Awesome/English sit down 
03.30 น. - 04.00 น.  ทำได้ใช้เอง 
04.00 น. - 04.30 น.  กีตาร์คลาสสิก 
04.30 น. - 05.00 น.  ชีวิตเลือกได้ 
05.00 น. - 05.30 น.  ธรรมสาธุ 
05.30 น. - 06.00 น.  มหัศจรรย์แห่งธรรม 
06.00 น. - 06.30 น.  นิทานอาเซียน 
06.30 น. - 07.00 น.  ร้อยบุปผา 
07.00 น. - 08.00 น.  สุขภาพดีชีวีเป็นสุข 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/รอบรู้ภัยพิบัติ 
08.30 น. - 09.00 น.  ทำได้ใช้เอง 
09.00 น. - 09.30 น.  สุดยอด 108 อาชีพกศน. 
09.30 น. - 10.00 น.  ม.ปลายสายเก่ง/รู้รักสำนวนไทย 
10.00 น. - 10.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา 
10.30 น. - 11.00 น.  สุขศึกษาพลศึกษา ประถมศึกษา 
11.00 น. - 11.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 
11.30 น. - 12.00 น.  สุขศึกษาพลศึกษา ม.ต้น 
12.00 น. - 12.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  สุขศึกษาพลศึกษา ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/I can say 
13.30 น. - 14.00 น.  Hello Malaysia/ภาษาพม่า 
14.00 น. - 14.30 น.  English Awesome/English sit down 
14.30 น. - 15.00 น.  โหราศาสตร์ 
15.00 น. - 15.30 น.  น้ำพักน้ำแรง (ภาษามือ) 
15.30 น. - 16.00 น.  กศน.ออนไลน์ 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับ สสวท. 
17.00 น. - 17.25 น.  ข่าวการศึกษา/ลีลาศวัยเก๋า 
17.25 น. - 18.30 น.  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
18.30 น. - 19.00 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา 
21.30 น. - 22.00 น.  รู้'รักษ์พลังงาน 
22.00 น. - 22.30 น.  Hello English/สีสันภาษาจีน 
22.30 น. - 23.00 น.  กฎหมายคลายเครียด 
23.00 น. - 23.30 น.  กีตาร์คลาสสิก 
23.30 น. - 00.00 น.  ชีวิตเลือกได้