ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมสาธุ(สวดมนต์) 
07.00 น. - 07.30 น.  ยักษ์คู่ รู้คณิต/ขบวนการเด็กดี/ครอบครัวตัวหมี 
07.30 น. - 08.00 น.  มือใหม่วัยเก๋า#เก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิต 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา 
08.30 น. - 09.00 น.  เรียนนอกรั้ว 
09.00 น. - 10.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
10.00 น. - 10.30 น.  DIY CLUB 
10.30 น. - 11.00 น.  IDOL CLUB 
11.00 น. - 11.30 น.  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 
11.30 น. - 12.00 น.  Math World 
12.00 น. - 12.30 น.  Maxx Mad ปี1 
12.30 น. - 13.00 น.  World wide science/English wisdom 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 14.00 น.  Yes, I can do it เพราะฉันอยาก(รู้)ภาษาอังกฤษ 
14.00 น. - 14.30 น.  Easy English 
14.30 น. - 15.00 น.  ขนมไทยใส่ไอเดีย 
15.00 น. - 15.30 น.  ไขรหัสลับชะตาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข 
15.30 น. - 16.00 น.  คิดบวก คิดใหม่ เพื่อครูไทย 
16.00 น. - 16.30 น.  ไทย Exercise/ลีลาศวัยเก๋า 
16.30 น. - 17.00 น.  สะพายกล้องท่องลาว(ภาษามือ) 
17.00 น. - 17.30 น.  Exercise กายแข็งแรง 
17.30 น. - 18.30 น.  ลีลา ลีลาศ 
18.30 น. - 19.00 น.  Let's go Solar cell 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
21.30 น. - 22.00 น.  ยอดคนพันธุ์ E 
22.00 น. - 22.30 น.  Easy English 
22.30 น. - 23.00 น.  การปฐมพยาบาล 
23.00 น. - 23.30 น.  รักคือการให้/เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved