35160576
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  มหัศจรรย์แห่งธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  เมืองนิรมิตจิตตนคร/ครอบครัวตัวหมี 
07.30 น. - 08.00 น.  Yes, I can do it. เพราะฉัน (อยาก) รู้ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/บ้านเล็กในเมืองใหญ่/Welcome to Thailand 
08.30 น. - 09.00 น.  บุหงารำไป 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
10.00 น. - 10.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.6 (ครูจอแก้ว) 
10.30 น. - 11.00 น.  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน. ติวเข้ม วิชาสังคมศึกษา ม.ปลาย 
12.00 น. - 12.30 น.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น (อาชีพเลือกได้) 
12.30 น. - 13.00 น.  ช่องทางประกอบอาชีพ (ก้าวสู่ฝันสารพันอาชีพ) 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/สมุนไพรน่ารู้/ตลาดออนไลน์ 
13.30 น. - 14.00 น.  I-Style Science 
14.00 น. - 14.30 น.  สะพายกล้องท่องลาว 
14.30 น. - 15.00 น.  ครูประถมคนเก่ง 
15.00 น. - 15.30 น.  อะคริลิกศิลป์ 
15.30 น. - 16.00 น.  Fancy Balloon 
16.00 น. - 16.30 น.  Hello Eglish/English to go 
16.30 น. - 17.00 น.  เมืองนิรมิตจิตตนคร/ครอบครัวตัวหมี 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/สารคดีข้าว/สารคดีด้านอวกาศ 
17.30 น. - 18.30 น.  Exercise Time 
18.30 น. - 19.00 น.  @ อาเซียน/สีสันภาษาจีน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาอังกฤษ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาชีววิทยา (O-NET) 
21.30 น. - 22.00 น.  กินดีอยู่ดี/โลกของปลาสวยงาม 
22.00 น. - 22.30 น.  ห้องเรียนดนตรีไทย 
22.30 น. - 23.00 น.  ช่างคิดช่างสังเกต 
23.00 น. - 23.30 น.  ค้นทางชีวิต 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ