...รับชม ETV ทางทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ช่อง 52 (กศน.) เริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้... ::: สามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศได้ที่แบรนเนอร์ตารางออกอากาศหรือข่าวการศึกษา
37163720
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ค้นทางชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  ท่องโลก 10+1/ครอบครัวตัวหมี 
07.30 น. - 08.00 น.  English sit down/ภาษาเกาหลี 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง/ยักษ์คู่ รู้คณิต 
08.30 น. - 09.00 น.  D.I.Y เราทำได้ 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.2 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
10.00 น. - 10.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.5 (ครูจอแก้ว) 
10.30 น. - 11.00 น.  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน. ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
12.00 น. - 12.30 น.  คณิตศาสตร์ ม.ต้น/English Wisdom 
12.30 น. - 13.00 น.  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น/จับตาภาษาไทย 
13.30 น. - 15.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา/เวียดนามถามศัพท์ 
15.30 น. - 16.00 น.  ทำเองได้ภูมิใจด้วย 
16.00 น. - 16.30 น.  English sit down/ภาษาเกาหลี 
16.30 น. - 17.00 น.  ท่องโลก 10+1/ครอบครัวตัวหมี 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/ไทย Exercise 
17.30 น. - 18.00 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
18.00 น. - 18.30 น.  Sport Guide 
18.30 น. - 19.00 น.  Green Focus/English in Shape 
19.00 น. - 19.30 น.  อะคริลิกศิลป์ 
19.30 น. - 20.00 น.  เคล็ดลับตำรับไทย (ภาษามือ) 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.00 น.  เข็มทิศอาชีพ 
21.00 น. - 21.30 น.  Green living Society 
21.30 น. - 22.00 น.  มหัศจรรย์วิถีไทย/สุโขทัยศึกษา 
22.00 น. - 22.30 น.  เรียนแบบอาเซียน ชุด ทศศิลป์ถิ่นสยาม 
22.30 น. - 23.30 น.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ