32996445
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ค้นทางชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  ต้นกล้าอาเซียน 
07.30 น. - 08.00 น.  ภาษาพม่าง่ายๆ/ภาษาจีนง่ายๆ/ร้อยเรื่องเมืองไทย 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ยักษ์คู่ รู้วิทย์/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
08.30 น. - 09.00 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.5 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  ม.ปลายสายเก่ง/สายตรวจภาษา 
10.00 น. - 10.30 น.  สังคมศึกษา ม.ปลาย 
10.30 น. - 11.00 น.  กศน. บอกต่ออาชีพ 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน.ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย/รู้รักสำนวนไทย 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ กศน. ม.ต้น 
12.30 น. - 13.00 น.  คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น/ชุมชนมืออาชีพ 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/ส่องโลกนวัตกรรม/สารคดีด้านอวกาศ 
13.30 น. - 14.00 น.  ครูประถมคนเก่ง/พัฒนาครู กศน. 
14.00 น. - 14.30 น.  มิงกาลาบา มาพูดพม่ากันเถอะ 
14.30 น. - 15.00 น.  ลีลาศิลป์ 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำได้ใช้เอง 
15.30 น. - 16.00 น.  Bike Guru 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับ สสวท. 
17.05 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/MOST Station 
17.30 น. - 18.30 น.  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/สื่อสานไทย/รู้นอกกล่อง 
18.30 น. - 19.00 น.  รอบรู้ มสธ./สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาสังคมศึกษา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
20.30 น. - 21.00 น.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
21.00 น. - 21.30 น.  ภาษาในเพลง 
21.30 น. - 22.00 น.  มหัศจรรย์วิถีไทย/ทางไกล ใกล้ความรู้ 
22.00 น. - 22.30 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
22.30 น. - 23.00 น.  Bike Guru 
23.00 น. - 23.30 น.  มหัศจรรย์แห่งมหาสมุทร 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ