35711153
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ค้นทางชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  Kiddy คิดดี/อะตอมมิคแก๊งค์ 
07.30 น. - 08.00 น.  Yes, I can do it. เพราะฉัน(อยาก)รู้ภาษาอังกฤษ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ยักษ์คู่ รู้คิด/Welcome to Thailand 
08.30 น. - 09.00 น.  เคล็ดลับตำรับไทย 
09.00 น. - 09.30 น.  สุขภาพดี วิถีสมุนไพร 
09.30 น. - 10.00 น.  ม.ปลายสายเก่ง/สายตรวจภาษา 
10.00 น. - 10.30 น.  วิทยาศาสตร์ดีๆ มีรอบตัว 
10.30 น. - 11.00 น.  Mindmap ปลดล็อคความคิด 
11.00 น. - 12.00 น.  เตรียมสอบ กศน. ม.ปลาย (คณิตศาสตร์) 
12.00 น. - 12.30 น.  สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  ศิลปศึกษา ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/เก่งและดีวาไรตี้/ตลาดออนไลน์ 
13.30 น. - 14.00 น.  นีเยียเพียซาคะแม 
14.00 น. - 14.30 น.  Hello, Malaysia อาเซียน เราเพื่อนกัน/จีนจำเป็น 
14.30 น. - 15.00 น.  สอนดีกับครูป๊อบ 
15.00 น. - 15.30 น.  สืบสานศิลป์ถิ่นสยาม ชุด ศิลปะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
15.30 น. - 16.00 น.  สปาไทย ไทย 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับ สสวท. 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/คิดเป็นทำเป็น เกษตรศิลป์ 
17.30 น. - 18.30 น.  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
18.30 น. - 19.00 น.  Green Focus/สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาสังคมศึกษา/พัฒนาครู กศน. 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาไทย 
21.30 น. - 22.00 น.  มหัศจรรย์วิถีไทย/ทางไกล ใกล้ความรู้ 
22.00 น. - 22.30 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค ปี 4 
22.30 น. - 23.30 น.  ไอน์สไตล์กับผู้ใหญ่ลี/ร้อยเรื่องเมืองไทย 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ