รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.เจนจิรา คุณะดิลก
ข่าวการศึกษา
มุ่งเป้าผลิตผู้เรียนอาชีวะตอบโจทย์ประเทศ 
ชี้ วิทยาลัยต้องค้นหาจุดเด่นของตัวเอง และจัดการเรียนตามสภาพธุรกิจในพื้นที่
บอร์ดสกศ.เร่งปฏิรูปการศึกษากลุ่มคนวัยแรงงาน
ต้องจัดระบบการเรียนใหม่ เน้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ปลื้มบรรจุครูสอนคนพิการ-เร่ร่อน 60 อัตรา
นำเสียงสะท้อนทั่วไทยผลักดันสร้างความมั่นคงแก่ชาวกศน.จนสำเร็จ
ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฯแล้ว
หลังมีมติให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม 3 ประเด็นหลัก
ถกการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก
ชวนเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ร
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved