34386217
สพฐ.ผุดเครื่องมือวัดแววอาชีพเด็กต้องเห็นผล 2 เดือน
        จับมือกระทรวงแรงงานให้เด็กค้นพบความถนัดของตนเองตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา
กพด.ลดเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคได้จริง
        โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น
        กำชับทุกเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฎิบัติ ชี้เป็นพื้นฐานการต่อยอดการคิดวิเคราะห์
ชู สพท.คีย์แมนหลักต้องช่วยพัฒนาการศึกษา
        มอบโจทย์ใหญ่ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รับนโยบายต่างๆ ของสพฐ.
ศธ.-กสศ.ร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ตอบโจทย์แก้เหลื่อมล้ำ
        ตอบสนองผลิตกำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานของประเทศ
12345...