38430906
สพฐ.ผนึกกสศ.สร้างความเสมอภาคทุกมิติ
        ครอบคลุมลงลึกไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ตรงเป้าหมาย
จี้กศน.จังหวัดทำงานใกล้ชิดชุมชน
        เลขาธิการกศน.ลุยขับเคลื่อนนโยบายศธ.สู่การปฏิบัติ
วางแผนลงทุนการศึกษาไทยในอนาคต
        มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในระบบการศึกษา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ณัฏฐพลฟุ้งงบฯศธ.ปี65ขยับเพิ่มขึ้นแน่
        มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เด็ก และครู
พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
        ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน
12345...