32194372
สร้างภูมิคุ้มกันสกัดยาเสพติดลงลึกถึงปฐมวัย
        หน่วยงานพัฒนาเด็ก หน่วยงานป้องกันร่วมวางรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
สอศ.ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์
        เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
กอปศ.ถกดูแลการศึกษาเด็กพิเศษ
        พร้อมสร้างระบบคัดกรองที่มีคุณภาพให้ทุกโรงเรียน
สมศ.แนะต้นสังกัดทำมาตรฐานกลางให้รร.
        ย้ำสถานศึกษาทำแบบประเมินเองได้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ศธ.ปั้นเด็กไทยโตไปไม่โกง
        ขับเคลื่อนการปราบปรามและป้องกันทุจริต ทุกรูปแบบ
12345...