36177253
แจงงบศธ.ปี64 เน้นพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษา
        งบประมาณปี 63 โดนตัด 900 ล้านบาทไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขับเคลื่อนงานการศึกษา
กสศ.ลุยต่อช่วยเด็กยากจน หลังได้คืนงบ1.9พันล้าน
        พร้อมขยายผลปี 63 สามารถช่วยเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา ได้ราว 9 แสนคน
ณรงค์ เปิดนโยบาย4พลิกการอาชีวศึกษา
        มุ่งเป้าหมายผลิตผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
อำนาจย้ำนโยบายพัฒนาผู้เรียน
        แก้ผลประเมินพิซาเด็กไทยมีคะแนนการอ่านลดลง ฝึกการอ่านวิเคราะห์ของเด็กให้มากขึ้น
ไกรยสชี้นวัตกรรมการเรียนรู้ ทางออกปัญหารร.ขนาดเล็ก
        จัดสรรทรัพยากรด้วยหลักความเสมอภาคและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มคุณภาพการศึกษา
12345...