38223700
พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
        ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน
ชูขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
        ดึงเด็กตกหล่นทั่วประเทศให้มีที่เรียนมีอาชีพ
ลุยปัดฝุ่นงานวิจัยขึ้นหิ้ง
        ต่อยอดการใช้งานจริงมุ่งผลสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ แก้ปัญหาเหล้าบุหรี่
        เห็นผลชัดเจน พร้อมขอให้กระทรวงศึกษานำแนวทางไปใช้
โรงเรียนปลอดภัยอีกหนึ่งหัวใจของการพัฒนาการศึกษา
        เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็กๆ
12345...