33159292
กอปศ.ชำแหละปัญหาจากโครงสร้างศธ.
        พบแก้ได้ยากที่สุด คือ ปัญหาโครงสร้างความไม่เป็นเอกภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์วิทย์ขอเชิญร่วมงาน NIGHT AT THE MUSEUM
        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมงาน NIGHT AT THE MUSEUM สนุกวิทย์วันวาน
กอปศ.ถก ปรับโครงสร้างศธ.
        วางกรอบแนวคิดเชื่อมโยง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ศธ.เปิดเว็บไซต์ เชื่อมการศึกษาชายแดนใต้
        มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึง
ย้ำ กศน. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนการปฎิบัติ
        มอบนโยบาย ย้ำ กศน. ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติ
12345...