34900735
สภาวะการศึกษาไทยปี61-62ย่ำอยู่กับที่
        มีปัญหาปริมาณ-คุณภาพ ชี้จุดเน้นต้องปฏิรูปครู-หลักสูตร-โครงสร้าง
รมช.ศธ.หารือแนวทางการทำงานกับ3หน่วยงานในกำกับดูแล
        คือ สำนักงาน กศน. การศึกษาเอกชน และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ETV รับสมัครเจ้าหน้าที่ตัดต่อ
        สถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 อัตรา
ปลดล็อกวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน
        4 เครือข่ายสร้างสุขภาวะ หนุนขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกิจกรรมฉลองครบ50ปีก้าวแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์
        ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
12345...