35711262
ณัฏฐพล ย้ำงบฯ64เลิกวิธีปฎิบัติแบบเดิมๆ
        วางแผนสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย ศธ. ต้องลดปัญหาใช้งบซ้ำซ้อน
อาเซียนห่วงการศึกษาพัฒนาไม่ทัน
        เดินหน้าพัฒนาทักษะภาษา-ทักษะอาชีพเด็กไทย
ดิศกุลอยากเปลี่ยนวิธีจัดงบฯรายหัวกศน.
        ดันกศน.เป็นหน่วยงานของสังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่สังคมไทย
ณัฏฐพล ถก ขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
        ย้ำหลักกระจายอำนาจสู่โรงเรียน หากพื้นที่มีปัญหาดึงการทำงานกลับเข้าส่วนกลางทันที
คนสนใจถกร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติน้อย
        เผยคนสนใจแสดงความเห็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติน้อยมาก เตรียมจัดเวทีชี้แจงอีกครั้ง
12345...