รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 24 เมษายน 2564 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
ข่าวการศึกษา
มอบสทศ.วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
ชี้ สทศ.มีองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดระบบการศึกษาไทยได้
ลุยนโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ลดเหลื่อมล้ำ
ชื่นชมครูจัดหาคอมพ์ให้เด็กใช้ เตรียมลุยเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ถก สพฐ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษา
วาง 5 เรื่องต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
สพฐ.เตรียมแผนโรงเรียนคุณภาพชุมชน
เพื่อนำไปสู่การเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จ
จ่อทบทวนมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ชี้นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ควรจะเร่งดำเนินการ
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved