ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
30766179
ครม.อนุมัติพันล้านตั้งกองทุนฯลดเหลื่อมล้ำ
        ตั้งกองทุนฯลดเหลื่อมล้ำ หวังใช้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยอย่างทั่วถึง
ศธ.ยกเครื่องระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
        พบมีการใช้งานซ้ำซ้อนทำรัฐสูญงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก
จี้โรงเรียนใส่ใจเด็กไทยรักการอ่าน
        ชี้ เด็กและเยาวชนไทยทุกวันนี้เสพโซเชียลจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมหนุนการสอนสะเต็มศึกษาสำเร็จ
        ต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวหนุน เน้นกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นปัญหา โครงงาน
สอศ.ตั้งศูนย์ศาสตร์พระราชาสู่การปฎิบัติ
        แนะวิทยาลัยทุกแห่งน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้
12345...