37971396
ณัฏฐพลเตรียมทุ่มงบฯลุยปฎิรูปการศึกษา
        เผย เตรียมถกผู้บริหารองค์กรหลักฯ จัดงบประมาณ ลุย ขับเคลื่อนปฎิรูการศึกษา
สพฐ.MOUกสศ.อุดช่องโหว่เหลื่อมล้ำการศึกษา
        ขยายกลุ่มเป้าหมายดูแลนักเรียนยากจน ครอบคลุม เด็กพิการ ด้อยโอกาสทุกประเภท
ณัฏฐพลเตรียมถกใหญ่เลิกไม่เลิกสอบโอเน็ต
        หลังนักเรียนสะท้อนการสอบโอเน็ตไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเท่าที่ควร
เร่งปรับร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติหลังกฤษฎีกาตีตก
        เติมประเด็นการอาชีวศึกษา-หน่วยประเมินคุณภาพ-ภัยพิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
12345...