ข่าวการศึกษา
สพฐ.ระดมความเห็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ หลังวิพากษ์ เช็กได้ใน CBE Thailand
ถกบอร์ดกพฐ.เร่งพัฒนาครูควบคู่หลักสูตร
เร่งพัฒนาควบคู่กับการปรับหลักสูตรใหม่
ถกบอร์ดก.ค.ศ.สัญจรปลื้มเกณฑ์ประเมินPAน่าพอใจ
ให้เร่งสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
ย้ำโรงเรียนคุณภาพสร้างเครือข่ายพัฒนานักเรียน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความปลอดภัย
พร้อมแจกของขวัญปีใหม่ครู-นร.
เผย มุ่งมั่นปักหมุดแก้ปัญหาเด็กตกหล่น ลดความเหลื่อมล้ำ
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved