33561725
ประกวดมหกรรมโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ
        ประกวดมหกรรมโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครูช่างสายอาชีพไม่ต้องมีตั๋ว คุรุสภาให้ออกเกณฑ์ใหม่
        
ภาคีเชียงใหม่ชูพื้นที่นวัตกรรมศึกษา
        ปลื้มประสบความสำเร็จดึงทุกภาคส่วนร่วมลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเดินหน้าสอนศาสตร์พระราชา
        โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดไม่รอแล้ว นำร่องสอนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กอปศ.ปรับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
        กำหนดชัดความร่วมมือระหว่างรัฐ -อปท.- เอกชน ด้อยโอกาสเรียนอาชีวะฟรี
12345...