36482588
ศธ-ดีอีเอส สานหลักสูตรดิจิทัล
        ณัฏฐพลเล็งถกดีอีเอสช่วยบริหารจัดการโรงเรียน สานหลักสูตรดิจิทัลการศึกษา
ณัฏฐพลเร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน
        ถกการสอบโอเน็ต-วีเน็ต ยกระดับการคิดวิเคราะห์หวังเพิ่มคะแนนโอเน็ต
ศธ.ปรับมาตรฐานสมรรถนะทุกตำแหน่ง
        หวังได้มาตรฐานเดียวกันสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ.สั่งสถานศึกษาปลูกฝังประวัติศาสตร์ชาติไทย
        เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ณัฏฐพลปลุกเขตพื้นที่หัดคิดนอกกรอบ
        ถกผอ.สพท.ปลุกการทำงานเขตพื้นที่เชิงรุกและหัดคิดนอกกรอบ ชี้ต้องก้าวทันเทคโนโลยี
12345...