35914030
ชงยกฐานะ"ก.ค.ศ.-สช.-กศน."เป็นกรม
        โครงสร้าง ศธ.เริ่มงวด ใกล้ได้ข้อยุติ พร้อมยุบรวมสำนักที่งานซ้ำซ้อน
เก็บตกเด็กเร่ร่อน-คนพิการ
        จับมือเครือข่ายจัดการศึกษา พร้อมหาทางเสริมความมั่นคงครูสอนเด็กเร่ร่อนของ กศน
ไทยอ่อนภาษารั้งท้ายอาเซียน ส่อกระทบตลาดแรงงาน
        เน้นย้ำภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตในตลาดแรงงาน
อว.-ศธ.ตั้งคณะกรรมการฯผลิตครู
        ตั้งคณะกรรมการผลิตครูตอบโจทย์พัฒนาประเทศ นายกฯ กำชับ ครูต้องมีทักษะด้านดิจิทัล
ณัฏฐพล ย้ำงบฯ64เลิกวิธีปฎิบัติแบบเดิมๆ
        วางแผนสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย ศธ. ต้องลดปัญหาใช้งบซ้ำซ้อน
12345...