รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 18 กันยายน 2564 พบกับ วิชาชีววิทยา โดย อ.วิธวินท์ สุทวีทรัพย์
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
19 ก.ย. 64 ชีววิทยาชีวะ 2อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีวะ

18 ก.ย. 64 ชีววิทยาชีวะ 1อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีวะ

12 ก.ย. 64 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

11 ก.ย. 64 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

5 ก.ย. 64 เคมีเคมี 2อาจารย์ ธนากรณ์ อุ่นพินิจ เคมี

4 ก.ย. 64 เคมีเคมี 1อาจารย์ ธนากรณ์ อุ่นพินิจ เคมี

29 ส.ค. 64 ชีววิทยาชีวะ 2อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีวะ

28 ส.ค. 64 ชีววิทยาชีวะ 1อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีวะ

22 ส.ค. 64 เคมีเคมี 2อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

21 ส.ค. 64 เคมีเคมี 1อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

15 ส.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 2ผศ.ดร. พนิตนาฎ ชูฤกษ์ eng

14 ส.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 1ผศ.ดร. พนิตนาฎ ชูฤกษ์ eng

8 ส.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ พัชรา ลิมป์วรรณธะ eng

7 ส.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ พัชรา ลิมป์วรรณธะ eng

1 ส.ค. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

12345678910...