รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
5 ก.พ. 66 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

4 ก.พ. 66 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

29 ม.ค. 66 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ อภิชัย ใจจิตร ฟิสิกส์

28 ม.ค. 66 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ อภิชัย ใจจิตร ฟิสิกส์

22 ม.ค. 66 เคมีเคมี 2อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

21 ม.ค. 66 เคมีเคมี 1อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

15 ม.ค. 66 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคมศึกษา

14 ม.ค. 66 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคมศึกษา

8 ม.ค. 66 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

7 ม.ค. 66 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

1 ม.ค. 66 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ รชต กิตติโกสินท์ eng

31 ธ.ค. 65 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ รชต กิตติโกสินท์ eng

25 ธ.ค. 65 ชีววิทยาชีววิทยา 2อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีววิทยา

24 ธ.ค. 65 ชีววิทยาชีววิทยา 1อาจารย์ วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ ชีววิทยา

18 ธ.ค. 65 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

12345678910...