รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
15 พ.ค. 65 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

14 พ.ค. 65 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

8 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

7 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

1 พ.ค. 65 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคม

30 เม.ย. 65 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคม

24 เม.ย. 65 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

23 เม.ย. 65 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

17 เม.ย. 65 ชีววิทยาชีวะ 2อาจารย์ อำพล ขวัญพัก ชีวะ

16 เม.ย. 65 ชีววิทยาชีวะ 1อาจารย์ อำพล ขวัญพัก ชีวะ

10 เม.ย. 65 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

9 เม.ย. 65 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

3 เม.ย. 65 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ภาษาไทย

2 เม.ย. 65 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ภาษาไทย

27 มี.ค. 65 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล ฟิสิกส์

12345678910...