รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
12 ธ.ค. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ ฟิสิกส์

11 ธ.ค. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ ฟิสิกส์

5 ธ.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ ธฤตสรณ์ ศรพรหม eng

4 ธ.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ ธฤตสรณ์ ศรพรหม eng

28 พ.ย. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์ ฟิสิกส์

27 พ.ย. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์ ฟิสิกส์

21 พ.ย. 64 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ ธฤตสรณ์ ศรพรหม eng

20 พ.ย. 64 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ ธฤตสรณ์ ศรพรหม eng

14 พ.ย. 64 เคมีเคมี 2อาจารย์ ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ เคมี

13 พ.ย. 64 เคมีเคมี 1อาจารย์ ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ เคมี

7 พ.ย. 64 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ภูรินท์ธรรศ ชัยสว่างเลิศ คณิต

6 พ.ย. 64 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ภูรินท์ธรรศ ชัยสว่างเลิศ คณิต

31 ต.ค. 64 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

30 ต.ค. 64 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

24 ต.ค. 64 ภาษาอังกฤษeng 2ผศ.ดร. พนิตนาฎ ชูฤกษ์ eng

12345678910...