Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การหาพื้นที่และการนำไปใช้
  ตอน : การหาพื้นที่และการนำไปใช้ 1/3
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • รัฐฐา ศรีดวม
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น
 • วันที่สอน :
 • 27 มิถุนายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • การหาพื้นที่และการนำไปใช้
 • รายละเอียด :
 • การหาพื้นที่และการนำไปใช้
 • ผู้เข้าชม :
 • 12021  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน