รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
994812การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม  
26 มิถุนายน 2556
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 ตอน :  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 1/2
อาจารย์ผู้สอน : รัฐฐา ศรีดวม
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ต้น
วันที่สอน : 27 มิถุนายน 2556
หัวข้อการสอน : รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
รายละเอียด : รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ผู้เข้าชม : 8162  คน
ผลโหวต : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 1/2
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 2/2