รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อดิศักดิ์ จันทร์หลวง
 
975181

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ตอน :  สายใย กศน. 1
อาจารย์ผู้สอน : กศน. -
วิชา : สายใย กศน.
วันที่สอน : 27 ตุลาคม 2557
หัวข้อการสอน : ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เข้าชม : 20543  คน
ผลโหวต : 51  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สายใย กศน. 1
สายใย กศน. 2
สายใย กศน. 3
สายใย กศน. 4