รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อดิศักดิ์ จันทร์หลวง
 
975191

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  การใช้เครื่องมือ 1
 ตอน :  การใช้เครื่องมือ ตอน 1
อาจารย์ผู้สอน : กนกวลี อุษณกรกุล
วิชา : กศน. ติวเข้ม (คณิตศาสตร์)
วันที่สอน : 20 ตุลาคม 2559
หัวข้อการสอน : การใช้เครื่องมือ 1
รายละเอียด : การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอน 2
ผู้เข้าชม : 6984  คน
ผลโหวต : 10  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
การใช้เครื่องมือ 1
การใช้เครื่องมือ ตอน 1