รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อดิศักดิ์ จันทร์หลวง
 
975187

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 ตอน :  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
อาจารย์ผู้สอน : อุษณีย์ ยุชยะทัต
วิชา : กศน. ติวเข้ม (สังคมศึกษา)
วันที่สอน : 21 ตุลาคม 2559
หัวข้อการสอน : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
รายละเอียด : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้เข้าชม : 16625  คน
ผลโหวต : 84  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย