Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : จำนวนเชิงซ้อน
  ตอน : จำนวนเชิงซ้อน Part 1
Download เอกสารประกอบการเรียน 
ไฟล์ รายละเอียด
m8 จำนวนเชิงซ้อน.pdf
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สมจิตต์ ติณจินดา
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 30 กรกฎาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • รายละเอียด :
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ผู้เข้าชม :
 • 34780  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน