Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1
  ตอน : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1 Part 1
Download เอกสารประกอบการเรียน 
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • บัณฑิตย์ ฝอยทอง
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 30 กรกฎาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1
 • รายละเอียด :
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1
 • ผู้เข้าชม :
 • 21453  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน