Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
  ตอน : การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย Part 4
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • อุษณีย์ ยุชยะทัต
 • วิชา :
 • สังคมศึกษา ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 11 กันยายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
 • รายละเอียด :
 • การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
 • ผู้เข้าชม :
 • 19165  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน