Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การเมืองการปกครองของไทย
  ตอน : การเมืองการปกครองของไทย Part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • อุษณีย์ ยุชยะทัต
 • วิชา :
 • สังคมศึกษา ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 11 กันยายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • การเมืองการปกครองของไทย
 • รายละเอียด :
 • การเมืองการปกครองของไทย
 • ผู้เข้าชม :
 • 20694  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน