Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การเงิน การธนาคาร การคลัง
  ตอน : การเงิน การธนาคาร การคลัง Part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
 • วิชา :
 • สังคมศึกษา ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 12 กันยายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • การเงิน การธนาคาร การคลัง
 • รายละเอียด :
 • การเงิน การธนาคาร การคลัง
 • ผู้เข้าชม :
 • 25648  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน