Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
  ตอน : 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 Part 1
Download เอกสารประกอบการเรียน 
ไฟล์ รายละเอียด
m13 ความสัมพันธ์.pdf
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ไมตรี ศรีทองแท้
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 25 กันยายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
 • รายละเอียด :
 • 19_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
 • ผู้เข้าชม :
 • 22646  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน