Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
  ตอน : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1
Download เอกสารประกอบการเรียน 
ไฟล์ รายละเอียด
m13 ความสัมพันธ์.pdf
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ไมตรี ศรีทองแท้
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 25 กันยายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
 • รายละเอียด :
 • 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 21429  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน