รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.กรกฤช ศรีวิชัย
 
2259068

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
 ตอน :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 4

อาจารย์ผู้สอน : ไมตรี ศรีทองแท้
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 25 กันยายน 2556
หัวข้อการสอน  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
Labelรายละเอียด  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
ผู้เข้าชม  : 12830  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
   
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 2
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 3
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 4
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 5
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 6
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 7
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 8
 
 
 
 

  
  
 
  
24_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
สถิติ ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ตรรกศาสตร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
เซต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก