Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
  ตอน : 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 02
Download เอกสารประกอบการเรียน 
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 1 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
 • รายละเอียด :
 • 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
 • ผู้เข้าชม :
 • 25867  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน