รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อดิศักดิ์ จันทร์หลวง
 
2647519

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
 ตอน :  01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 01

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 1 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
Labelรายละเอียด  : 01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
ผู้เข้าชม  : 20985  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
   
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 01
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 02
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 03
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 04
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 05
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 06
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 07
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 08
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 09
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 10
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 11
01_การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ Part 12