Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 04_แรงเคลื่อนใน 2 มิติ
  ตอน : 04_แรงเคลื่อนใน 2 มิติ Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 9 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 04_แรงเคลื่อนใน 2 มิติ
 • รายละเอียด :
 • 04_แรงเคลื่อนใน 2 มิติ
 • ผู้เข้าชม :
 • 25619  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน