Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
  ตอน : 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 10 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
 • รายละเอียด :
 • 07_การเคลื่อนที่แบบหมุน
 • ผู้เข้าชม :
 • 27919  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน