รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.อนัฎชัย นาคศรีสุข
 
2578444

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
 ตอน :  08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 03

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 10 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
Labelรายละเอียด  : 08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
ผู้เข้าชม  : 21455  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
   
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 01
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 02
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 03
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 04
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 05
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 06
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 07
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 08
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 09
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 10
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 11
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 12