รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
 
2580384

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  15_ไฟฟ้ากระแสสลับ
 ตอน :  15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 15_ไฟฟ้ากระแสสลับ
Labelรายละเอียด  : 15_ไฟฟ้ากระแสสลับ
ผู้เข้าชม  : 25562  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   15_ไฟฟ้ากระแสสลับ
   
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 01
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 02
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 03
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 04
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 05
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 06
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 07
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 08
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 09
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 10
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 11
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 12
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 13
15_ไฟฟ้ากระแสสลับ Part 14