รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.กรกฤช ศรีวิชัย
 
2259874

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
 ตอน :  17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 15

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
Labelรายละเอียด  : 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
ผู้เข้าชม  : 22326  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
   
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 01
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 02
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 03
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 04
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 05
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 06
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 07
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 08
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 09
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 10
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 11
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 12
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 13
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 14
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 15
 
 
 
 

  
  
 
  
จำนวนจริง ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนเชิงซ้อน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
ตรรกศาสตร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เวกเตอร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก