Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
  ตอน : 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สุรสิงห์ นิรชร
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 16 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
 • รายละเอียด :
 • 17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม)
 • ผู้เข้าชม :
 • 41050  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน

17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 01
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 02
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 03
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 04
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 05
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 06
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 07
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 08
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 09
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 10
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 11
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 12
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 13
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 14
17_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (โครงสร้างอะตอม) Part 15