Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
  ตอน : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สุรสิงห์ นิรชร
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 16 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
 • รายละเอียด :
 • 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
 • ผู้เข้าชม :
 • 44405  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน

18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 01
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 02
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 03
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 04
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 05
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 06
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 07
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 08
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 09
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 10
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 11
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 12
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 13
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 14
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 15
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 16
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 17
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 18
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 19