รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.อดิศักดิ์ จันทร์หลวง
 
2635396

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
 ตอน :  18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
Labelรายละเอียด  : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
ผู้เข้าชม  : 29848  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
   
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 01
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 02
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 03
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 04
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 05
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 06
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 07
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 08
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 09
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 10
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 11
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 12
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 13
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 14
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 15
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 16
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 17
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 18
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 19