Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
  ตอน : 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สุรสิงห์ นิรชร
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 16 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
 • รายละเอียด :
 • 19_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
 • ผู้เข้าชม :
 • 38743  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน