รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.อนัฎชัย นาคศรีสุข
 
2578448

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
 ตอน :  20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
Labelรายละเอียด  : 20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ  S.H.M
ผู้เข้าชม  : 27764  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
   
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 01
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 02
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 03
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 04
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 05
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 06
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 07
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 08
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 09
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 10
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 11
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 12
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 13
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 14
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 15
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 16