Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
  ตอน : 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 01
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สุรสิงห์ นิรชร
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 21 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
 • รายละเอียด :
 • 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
 • ผู้เข้าชม :
 • 41427  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน