Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
  ตอน : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 01
Download เอกสารประกอบการเรียน 
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วีระชาติ สวนไพรินทร์
 • วิชา :
 • เคมี ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 29 ตุลาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
 • รายละเอียด :
 • 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เข้าชม :
 • 40176  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน