รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 18 มกราคม 2563 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
 
2472565

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  02_โครงสร้างอะตอม
 ตอน :  02_โครงสร้างอะตอม Part 01

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 21 มกราคม 2557
หัวข้อการสอน  : 02_โครงสร้างอะตอม
Labelรายละเอียด  : 02_โครงสร้างอะตอม
ผู้เข้าชม  : 33973  คน
ผลโหวต  : 15  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   02_โครงสร้างอะตอม
   
02_โครงสร้างอะตอม Part 01
02_โครงสร้างอะตอม Part 02
02_โครงสร้างอะตอม Part 03
02_โครงสร้างอะตอม Part 04
02_โครงสร้างอะตอม Part 05
02_โครงสร้างอะตอม Part 06
02_โครงสร้างอะตอม Part 07
02_โครงสร้างอะตอม Part 08
02_โครงสร้างอะตอม Part 09
02_โครงสร้างอะตอม Part 10
02_โครงสร้างอะตอม Part 11
02_โครงสร้างอะตอม Part 12
02_โครงสร้างอะตอม Part 13
02_โครงสร้างอะตอม Part 14
02_โครงสร้างอะตอม Part 15
02_โครงสร้างอะตอม Part 16
02_โครงสร้างอะตอม Part 17
02_โครงสร้างอะตอม Part 18
 
 
 
 

  
  
 
  
23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
ตรรกศาสตร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เวกเตอร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
แคลคูลัส ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนจริง ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก