รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.อนัฎชัย นาคศรีสุข
 
2578462

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  02_โครงสร้างอะตอม
 ตอน :  02_โครงสร้างอะตอม Part 01

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 21 มกราคม 2557
หัวข้อการสอน  : 02_โครงสร้างอะตอม
Labelรายละเอียด  : 02_โครงสร้างอะตอม
ผู้เข้าชม  : 35006  คน
ผลโหวต  : 15  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   02_โครงสร้างอะตอม
   
02_โครงสร้างอะตอม Part 01
02_โครงสร้างอะตอม Part 02
02_โครงสร้างอะตอม Part 03
02_โครงสร้างอะตอม Part 04
02_โครงสร้างอะตอม Part 05
02_โครงสร้างอะตอม Part 06
02_โครงสร้างอะตอม Part 07
02_โครงสร้างอะตอม Part 08
02_โครงสร้างอะตอม Part 09
02_โครงสร้างอะตอม Part 10
02_โครงสร้างอะตอม Part 11
02_โครงสร้างอะตอม Part 12
02_โครงสร้างอะตอม Part 13
02_โครงสร้างอะตอม Part 14
02_โครงสร้างอะตอม Part 15
02_โครงสร้างอะตอม Part 16
02_โครงสร้างอะตอม Part 17
02_โครงสร้างอะตอม Part 18