Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 02_โครงสร้างอะตอม
  ตอน : 02_โครงสร้างอะตอม Part 01
Download เอกสารประกอบการเรียน 
ไฟล์ รายละเอียด
c2 โครงสร้างอะตอม.pdf
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วีระชาติ สวนไพรินทร์
 • วิชา :
 • เคมี ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 21 มกราคม 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • 02_โครงสร้างอะตอม
 • รายละเอียด :
 • 02_โครงสร้างอะตอม
 • ผู้เข้าชม :
 • 43630  คน
 • ผลโหวต :
 • 15  คะแนน