รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2679795

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร
 ตอน :  7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 06

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 31 มกราคม 2557
หัวข้อการสอน  : 7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร
Labelรายละเอียด  : 7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร
ผู้เข้าชม  : 39028  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร
   
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 01
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 02
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 03
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 04
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 05
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 06
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 07
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 08
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 09
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 10
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 11
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 12
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 13
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 14
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 15
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 16
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 16
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 17
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 18
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 19
7_พันธะเคมีและสมบัติของสาร Part 20