รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.อนัฎชัย นาคศรีสุข
 
2578442

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
 ตอน :  12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 01

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 4 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
Labelรายละเอียด  : 12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
ผู้เข้าชม  : 35497  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
   
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 01
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 02
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 03
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 04
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 05
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 06
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 07
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 08
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 09
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 10
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 11
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 12
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 13
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 14
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 15
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 16
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 17
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 18
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 19