รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2676757

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ตอน :  13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 10

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 6 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Labelรายละเอียด  : 13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผู้เข้าชม  : 47275  คน
ผลโหวต  : 13  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
   
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 01
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 02
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 03
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 04
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 05
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 06
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 07
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 08
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 09
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 10
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 11
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 12
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 13
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 14
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 15
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 16
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 17
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 18