รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2677616

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
 ตอน :  15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 08

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 6 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
Labelรายละเอียด  : 15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
ผู้เข้าชม  : 52947  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
   
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 01
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 02
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 03
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 04
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 05
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 06
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 07
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 08
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 09
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 10
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 11
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 12
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 13
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 14
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 15
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 16
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 17
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 18