รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.เสริมลาภ พรหมหมวก
 
2594498

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
 ตอน :  15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 10

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 6 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
Labelรายละเอียด  : 15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
ผู้เข้าชม  : 50169  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
   
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 01
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 02
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 03
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 04
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 05
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 06
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 07
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 08
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 09
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 10
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 11
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 12
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 13
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 14
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 15
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 16
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 17
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี Part 18