• หัวข้อ : ฟิสิกส์ 2
  ตอน : The Readers
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์
 • วันที่สอน :
 • 20 มีนาคม 2565
 • หัวข้อการสอน :
 • ฟิสิกส์ 2
 • รายละเอียด :
 • ฟิสิกส์ 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 2849  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน