• หัวข้อ : TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
  ตอน : การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน
 • วิชา :
 • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • วันที่สอน :
 • 5 มีนาคม 2566
 • หัวข้อการสอน :
 • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
 • รายละเอียด :
 • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 2059  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน