• หัวข้อ : TGAT 1 การคิดอย่างมีเหตุผล 2
  ตอน : การคิดอย่างมีเหตุผล 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • คมสันต์ อุ่นเจริญ
 • วิชา :
 • TGAT 1 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • วันที่สอน :
 • 8 เมษายน 2566
 • หัวข้อการสอน :
 • TGAT 1 การคิดอย่างมีเหตุผล 2
 • รายละเอียด :
 • TGAT 1 การคิดอย่างมีเหตุผล 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 1506  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน